گازهای آزمایشگاهی و خلوص بالا

گازهای آزمایشگاهی و خلوص بالا

در رابطه با گازهای آزمایشگاهی و گازهای صنعتی باید بدانید که هر دوی این گازها به صورت تجاری قابل عرضه می‌باشند. اما با این تفاوت که گازهای آزمیشگاهی دارای درصد خلوص بیشتر از 90 می‌باشند اما برای گازهای آزمایشگاهی درصد خلوص از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا وجود ناخالص‌های گازی در گازهای آزمایشگاهی مشکل ساز خواهند شد و برای فرایندهای آزمایشگاهی از گازهایی با خلوص بیشتر از 99 درصد استفاده می‌شود. با توسعه صنعت در تولیدات و فرآیندهای بسیاری که در چند دهه گذشته شکل گرفته است، گاز و فناوری‌های مربوط به گازها که در صنعت و آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیز ابزار و تجهیزات مربوط به این گازها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  

از گازهای آزمایشگاهی برای آنالیز، اندازه گیری و … استفاده می‌شود.

سپهرگازکاویان تامین کننده و تولید کننده انواع گازهای خالص آزمایشگاهی و گازهای ترکیبی می‌باشد در این مقاله تلاش شده است تمام اطلاعات مربوط به گازهای آزمایشگاهی از جمله انواع گازهای آزمایشگاهی، درصد خلوص گازهای آزمایشگاهی، کاربرد آن‌ها و ... را مورد بررسی قرار دهیم

درصد خلوص گازهای آزمایشگاهی

همانطور که گفته شد گازهای آزمایشگاهی دارای درصد خلوص بالای 99% می‌باشند و درصد خلوص گازهای آزمایشگاهی با توجه به نوع کاربرد آن‌ها دارای گریدهای مختلفی می‌باشند. گازهای خالص آزمایشگاهی با درصد خلوص بالا منجر به بهینه کار کردن دستگاه‌های آزمایشگاهی می‌شوند و هر چه درجه ناخالصی این گاز ها کمتر باشد یعنی دارای درصد خلوص بالاتری باشند کیفیت و دقت نتایج به دست آمده در آزمایشگاه نیز بهتر خواهد شد.

به عنوان مثال از گازهای خالص با درص خلوص بسیار بالا برای کالیبره کردن یا واسنجی دستگاه‌های آزمایشگاهی استفاده می‌شود و درصورتی که ناخالصی در این گازها زیاد باشد نمی‌توان به دقت داده‌های یک دستگاه آزمایشگاهی اطمینان حاصل کرد. لازم به ذکر است که گاهی کالیبره کردن یا واسنجی برای دستگاه‌های استفاده می‌شود که هشدار دهنده گاز‌های سمی می‌باشند بنابراین خلوص بالای گاز مصرفی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. گفتنی است که هر چه گاز دارای خلوص بیشتری باشد به طبع قیمت بیشتری هم خواهد داشت.

انواع گازهای آزمایشگاهی

متداول‌ترین گازهای خالص آزمایشگاهی عبارت‌اند از گاز هلیوم، گاز هیدروژن، گاز آرگون و گاز نیتروژن. از این گازهای خالص به عنوان گاز حامل برای کروماتوگرافی گازی و سوانگاری مایع و هم چنین طیف سنجی استفاده می‌کنند. گفتنی است کاربرد دیگر گازهای خالص آزمایشگاهی و همچنین مخلوط‌های گازی این است که برای کالیبراسیون (واسنجی) دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که کار بسیار دقیق و مهمی برای تعیین صحت عملکرد دستگاه می‌باشد. گازهایی که به عنوان گاز حامل در کروماتوگرافی مورد استفاده قرار می‌گیرند در صورتیکه دارای ناخالصی زیادی باشند باعث می‌شوند که داده‌های بدست آمده دقیق نباشند و نتایج قابل اطمینانی به ما ارائه ندهند و لازم به ذکر است در بسیاری از موارد برخی از ناخالصی‌ها به ستون دستگاه آسیب می‌رسانند و مانع از انجام درست آزمون‌ها می‌شوند.

 گفتنی است که علاوه بر گازهای نیتروژن، هیدروژن، هلیوم و آرگون، گاز‌هایی دیگری مانند گاز آمونیاک، گاز استیلن، نیتروس اکساید، گاز مونو کسید کربن و …نیز از جمله گازهای آزمایشگاهی به شمار می‌روند.