گاز خالص به چه گازی گفته می‌شود؟

گازهای خالص

گفتنی است که یک گاز زمانی گاز خالص نامیده می‌شود كه به عنوان گازهای آزمایشگاهی در دستگاه‌های دقیق آزمایشگاهی مثل كروماتوگرافی، اسپكترومترهای توده‌ای و دیگر تجهیزات تشخیصی و آنالیزی مورد استفاده قرار گیرد. درصد خلوص گاز مصرفی برای این دستگاه‌های بسیار حساس معمولاً توسط سازندگان این دستگاه‌ها گزارش می‌شود.

به عنوان مثال از گاز هلیوم با درصد خلوص بالا و بدون رطوبت معمولاً به عنوان گاز حامل در این دستگاه‌ها استفاده می‌شود و در صورتیكه خلوص این گازها در حد لازم نباشد، منجر به ایجاد اخلال درعملكرد دستگاه‌های بسیار حساس آزمایشگاهی می‌شوند و حتی ممکن است به آن‌ها صدمه جبران ناپذیری وارد شود.

به عنوان یك قانون كلی می‌توان گفت كه گاز خالص درصورتی که عاری از ناخالصی‌ها باشد به طوری كه بتوان از آن‌ها در دستگاه‌های فوق العاده حساس استفاده کرد، به عنوان گاز خالص خاص شناخته می‌شوند.همچنین لازم به ذکر است گازهای خالص خاص درساخت و تولید نیمه هادی‌ها و یا فرآیندهایی كه در آن‌ها كنترل دقیق مراحل مختلف نیاز است، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربرد دیگر این گازها این است که برای ارزیابی و بررسی درستی و صحت گازهای خاص بدون ظرف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال دی‌اكسید كربنی كه برای نوشابه‌های گازدار بكار می‌روند و به میزان بسیار زیادی در این صنعت مصرف می‌شوند، از نوع گازهای بدون ظرف بشمار می‌آیند اما از آنجایی که خلوص این گاز اهمیت بهداشتی و سلامتی دارد، به یك گاز دی اكسیدكربن از نوع خالص خاص نیاز است که عاری از هرگونه ناخالصی باشد وبرای تنظیم از دستگاهی كه میزان خلوص دی اكسید كربن مصرفی در نوشابه‌ها را اندازه می‌گیرند استفاده شود.