خطرات گاز اکسیژن پزشکی

خطرات گاز اکسیژن پزشکی

همانطور که می‌دانید اکسیژن طبی برای افرادی که از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برند بسیار مفید است اما اغلب در آتش سوزی‌های خانگی که منجر به مرگ انسانی در سال 2018 شده است یافت می‌شود.

داده‌هایی که از اداره مرکزی آتش نشانی بدست می‌آید نشان می‌دهد که اکسیژن پزشکی در درصد 9 آتش سوزی‌ها که به مرگ منتهی شدن در سال 2018 نقش دارد. گفتنی است که در اکتبر 2018، اکسیژن پزشکی در یک سوم آتش سوزی‌های مرگ‌بار نقش داشته در زمستان افراد زمان بیشتری را در خانه سپری می‌کنند به همین دلیل مرکز آتش نشانی (SFMO)مصرف کنندگان اکسیژن پزشکی را وادار به انجام اقدامات ایمنی در رابطه با گاز اکسیژن طبی کرده است تا از خطرات احتمالی و مرگ و میر جلوگری شود. جولی میکس مک پیک، کارمند ارشد وزارت بازرگانی وکمیسیون بیمه و ادارۀ مرکزی آتش نشانی تنسی می‌گوید: “با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی که تامین کنندگان اکسیژن پزشکی مطرح می‌کنند، می‌توانید امنیت خود، دارایی هایتان، و افراد خانواده را در مقابل آتش سوزی‌های خطرناک و مرگبار فراهم کنید. هیچکس نباید در زمان استفاده از اکسیژن پزشکی سیگار بکشد.”

خطرات احتمالی در رابطه با اکسیژن پزشکی:

چرا اکسیژن پزشکی در آتش سوزی‌های خانگی نقش اساسی دارد؟

آتش برای شعله ور شدن به سه عنصر نیاز دارد: گرما، سوخت و اکسیژن. در صورت حضور اکسیژن پزشکی و فراهم بودن شرایط موجب می شود آتش سریعتر و بیشتر شعله ور شود و با حرارت و دمای بالا صورت گیرد که فرار از این را بسیار سخت می‌کند.

ادارۀ مرکزی آتش نشانی تنسی، در رابطه با اکسیژن پزشکی چند نکته مهم را خاطر نشان کرده است تا از آتش سوزی‌های در ارتباط با ادارۀ مرکزی آتش نشانی دوری شود:

زمانی که در منزل از اکسیژن پزشکی استفاده می‌کنید، سیگارکشیدن به طور مطلق ممنوع می‌باشد. فردی که از اکسیژن پزشکی استفاده می‌کند به هیچ عنوان نباید سیگار بکشد.

تمام وسایل آتش زا مانند شمع، کبریت، هیزم، و حتی اسباب بازی‌هایی که جرقه می‌زنند نیز می‌توانند منبعی برای انفجار باشند و درمکان‌هایی که از اکسیژن پزشکی استفاده می‌شود، به هیچ عنوان نباید حضور داشته باشند.

سیلندرهای اکسیژن پزشکی را حداقل 5 فوت دور از منابع آتش زا، گرما، شعله‌ و یا دستگاه‌های الکتریکی قرار دهید.