آزمایشگاه آزمون گاز یک محل آزمایشی است که برای تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها و خواص گازهای مختلف مثل آرگون ، نیتروژن ، هلیوم ، اکسیژن ، کربن دی اکسید ، متان و نیز سایر گاز های خالص و ترکیبی استفاده می‌شود. این آزمایشگاه‌ها از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برای انجام آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌های دقیق در مورد ترکیبات گازی استفاده می‌کنند.

آزمایشگاه‌های آزمون گاز مانند سپهر گاز کاویان طیف گسترده‌ای از خدمات را ارائه می‌دهند، از جمله:

تعیین خلوص گاز: این آزمایش برای تعیین درصد خلوص یک گاز خاص استفاده می‌شود. برای مثال، می‌توان از این آزمایش برای تعیین درصد اکسیژن یا دی اکسید کربن استفاده کرد.

اندازه‌گیری غلظت گاز: این آزمایش برای تعیین مقدار یک گاز خاص در مخلوطی از گازها استفاده می‌شود. برای مثال، می‌توان از این آزمایش برای تعیین مقدار سولفید هیدروژن در گاز طبیعی استفاده کرد.

آزمایشگاه آزمون گاز در صنایع مختلف

نفت و گاز

تولید

مراقبت‌های بهداشتی

ایمنی و محیط زیست

مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آزمایشگاه‌های آزمون گاز نقش مهمی در اطمینان از کیفیت و ایمنی گازهای مورد استفاده در این صنایع دارند.

آزمایشگاه آزمون شامل دو بخش

آنالیز گاز های خالص و آنالیز گاز های ترکیبی میباشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنالیز گازهای خالص کلیک کنید.

آنالیز گاز خالص-سپهر گاز کاویان

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنالیز گازهای ترکیبی کلیک کنید.