گاز نیتروژن |N2 | اکسیژن|ازت| Nitrogen برای لاستیک|تایر خودرو .انواع گازهای خالص،آزمایشگاهی،کالیبراسیون،ترکیبی،انواع سیلندر و شارژسیلندر .تماس با سپهر گاز کاویان02146835980-02146837950-02146837072

گاز نیتروژن برای لاستیک مزایای زیادی دارد، از جمله:

پایداری فشار بیشتر: N2در مقایسه با هوا، در دماهای مختلف پایدارتر است. این بدان معناست که فشار باد لاستیک در دماهای بالا یا پایین کمتر تغییر می کند.

کم شدن اکسیداسیون: N2(g) بی اثر است و به لاستیک آسیب نمی رساند. در حالی که هوا حاوی اکسیژن است که می تواند باعث اکسیداسیون لاستیک شود.

افزایش عمر لاستیک: اکسیداسیون لاستیک می تواند منجر به ترک خوردگی و فرسودگی لاستیک شود. استفاده از N2(g) می تواند عمر لاستیک را افزایش دهد.تهیه گاز نیتروژن از سپهر گاز کاویان.

گاز نیتروژن-سپهر گاز کاویان

مزایای خاص گاز نیتروژن برای لاستیک خودرو:

مصرف سوخت بهتر: ازت می تواند باعث کاهش مصرف سوخت خودرو شود. این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو به طور کارآمدتری حرکت کند.تهیه گاز نیتروژن از سپهر گاز کاویان.

عملکرد بهتر ترمز: ازت می تواند باعث بهبود عملکرد ترمز خودرو شود. این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو هنگام ترمز به طور یکنواخت متوقف شود. کنترل بهتر خودرو: N2می تواند باعث بهبود کنترل خودرو شود.پایداری فشار بیشتر در دماهای مختلف: این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو در پیچ ها پایدارتر حرکت کند.کم شدن اکسیداسیون: N2(g) بی اثر است و به لاستیک آسیب نمی رساند. در حالی که هوا حاوی اکسیژن است که می تواند باعث اکسیداسیون لاستیک شود.

افزایش عمر لاستیک: اکسیداسیون لاستیک می تواند منجر به ترک خوردگی و فرسودگی لاستیک شود. استفاده از N2(g) می تواند عمر لاستیک را افزایش دهد.
معایب گاز Nitrogen برای لاستیک:

هزینه بالاتر: پر کردن لاستیک با N2(g) معمولاً گران تر از پر کردن آن با هوا است.تهیه گاز نیتروژن از سپهر گاز کاویان.

دسترسی محدود: ممکن است یافتن مراکزی که خدمات پر کردن لاستیک با گاز ازت ارائه می دهند، دشوار باشد.

در اینجا مقایسه ای از مزایا و معایب باد نیتروژن و هوا برای پر کردن لاستیک آورده شده است:


بیشترباد نیتروژنویژگی
کمتربیشترپایداری فشار
بیشترکمتراکسیداسیون
کمتربیشترعمر لاستیک
بدتربهترمصرف سوخت
بدتربهترعملکرد ترمز
بدتربهترکنترل خودرو
کمتربیشترقیمت
گستردهمحدوددسترسی

مزایای خاص گاز ازت برای لاستیک خودرو:

مصرف سوخت بهتر: ازت می تواند باعث کاهش مصرف سوخت خودرو شود. این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو به طور کارآمدتری حرکت کند.

عملکرد بهتر ترمز: ازت می تواند باعث بهبود عملکرد ترمز خودرو شود. این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو هنگام ترمز به طور یکنواخت متوقف شود.

کنترل بهتر خودرو: N2می تواند باعث بهبود کنترل خودرو شود.

پایداری فشار بیشتر در دماهای مختلف: این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو در پیچ ها پایدارتر حرکت کند.

کاهش اکسیداسیون

افزایش عمر لاستیک

معایب گاز Nitrogen برای لاستیک:

هزینه بالاتر: پر کردن لاستیک با N2(g) معمولاً گران تر از پر کردن آن با هوا است.

دسترسی محدود: ممکن است یافتن مراکزی که خدمات پر کردن لاستیک با گاز ازت ارائه می دهند، دشوار باشد.تهیه گاز نیتروژن از سپهر گاز کاویان.

مزایای خاص گاز ازت برای لاستیک خودرو:

مصرف سوخت بهتر: ازت می تواند باعث کاهش مصرف سوخت خودرو شود. این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو به طور کارآمدتری حرکت کند.

عملکرد بهتر ترمز: ازت می تواند باعث بهبود عملکرد ترمز خودرو شود. این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو

هنگام ترمز به طور یکنواخت متوقف شود.

کنترل بهتر خودرو: N2می تواند باعث بهبود کنترل خودرو شود.

پایداری فشار بیشتر در دماهای مختلف: این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو در پیچ ها پایدارتر حرکت کند.

کم شدن اکسیداسیون: N2(g) بی اثر است و به لاستیک آسیب نمی رساند. در حالی که هوا حاوی اکسیژن است که می تواند باعث اکسیداسیون لاستیک شود.

افزایش عمر لاستیک: اکسیداسیون لاستیک می تواند منجر به ترک خوردگی و فرسودگی لاستیک شود. استفاده از N2(g) می تواند عمر لاستیک را افزایش دهد.تهیه گاز نیتروژن از سپهر گاز کاویان.

معایب گاز Nitrogen برای لاستیک:

هزینه بالاتر: پر کردن لاستیک با N2(g) معمولاً گران تر از پر کردن آن با هوا است.

دسترسی محدود: ممکن است یافتن مراکزی که خدمات پر کردن لاستیک با گاز ازت ارائه می دهند، دشوار باشد.

مزایای خاص گاز ازت برای لاستیک خودرو:

مصرف سوخت بهتر: ازت می تواند باعث کاهش مصرف سوخت خودرو شود. این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو به طور کارآمدتری حرکت کند.

عملکرد بهتر ترمز: ازت می تواند باعث بهبود عملکرد ترمز خودرو شود. این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو هنگام ترمز به طور یکنواخت متوقف شود.

کنترل بهتر خودرو: N2می تواند باعث بهبود کنترل خودرو شود.

پایداری فشار بیشتر در دماهای مختلف: این امر به این دلیل است که فشار باد لاستیک ثابت می ماند و باعث می شود تا خودرو در پیچ ها پایدارتر حرکت کند.

کاهش اکسیداسیون

افزایش عمر لاستیک

معایب گاز Nitrogen برای لاستیک:

هزینه بالاتر: پر کردن لاستیک با N2(g) معمولاً گران تر از پر کردن آن با هوا است.

دسترسی محدود: ممکن است یافتن مراکزی که خدمات پر کردن لاستیک با گاز ازت ارائه می دهند، دشوار باشد.

خلوص گاز نیتروژن برای لاستیک:

خلوص گازازت برای لاستیک معمولاً 95 درصد یا بیشتر است. این بدان معناست که نیتروژن 95 درصد از حجم گاز را تشکیل می دهد و 5 درصد باقی مانده از هوا تشکیل شده است.

خلوص بالاتر گاز N2 مزایای بیشتری برای لاستیک دارد. نیتروژن خالص تر پایداری فشار بیشتری دارد و کمتر از N2 با خلوص کمتر به لاستیک آسیب می رساند.

میزان خلوص مورد نیاز

میزان خلوص مورد نیاز گاز ازت برای لاستیک به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

نوع خودرو: خودروهای مسابقه ای و خودروهایی که در شرایط سخت رانندگی می کنند به گاز ازت با خلوص بالاتر نیاز دارند.
شرایط رانندگی: رانندگی در مناطق گرم یا سرد به گاز ازت با خلوص بالاتر نیاز دارد.
بودجه: گاز ازت با خلوص بالاتر گران تر است.

مزیت های خلوص بالاترگاز ازت

خلوص بالاتر گاز N2 مزایای زیر را برای لاستیک دارد:

پایداری فشار بیشتر: N2 خالص تر در دماهای مختلف پایدارتر است. این بدان معناست که فشار باد لاستیک در دماهای بالا یا پایین کمتر تغییر می کند.
کاهش اکسیداسیون: N2(g) بی اثر است و به لاستیک آسیب نمی رساند. نیتروژن خالص تر کمتر از نیتروژن با خلوص کمتر به لاستیک آسیب می رساند.
افزایش عمر لاستیک: اکسیداسیون لاستیک می تواند منجر به ترک خوردگی و فرسودگی لاستیک شود. استفاده از گاز نیتروژن با خلوص بالاتر می تواند عمر لاستیک را افزایش دهد.

گاز Nitrogen با خلوص 95 درصد یا بیشتر برای اکثر رانندگان کافی است. با این حال، اگر به دنبال مزایای بیشتری برای لاستیک خود هستید، می توانید از گاز Nitrogen با خلوص بالاتر استفاده کنید.

گاز Nitrogen مزایای زیادی برای لاستیک دارد. اگر به دنبال افزایش عمر، عملکرد و کنترل خودرو خود هستید، پر کردن لاستیک با N2(g)می تواند یک گزینه عالی باشد

گاز Nitroen مزایای زیادی برای لاستیک دارد، از جمله پایداری فشار بیشتر، کاهش اکسیداسیون و افزایش عمر لاستیک. با این حال، باد هوا ارزان تر و در دسترس تر است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *